Hur mycket reklam kan man ha utan att användaren stör sig på det? Det är en fråga som många företag som arbetar online ställer sig. Inte minst Facebook och Google som till största delen finansierar sin verksamhet med reklam.

Ett företag som fått kritik för att ha för mycket reklam är just Facebook. Användarna har under de senaste åren klagat en hel del till företaget gällande att reklamen tar över och att man istället vill ha mer information om vad som händer och sker bland vänner och bekanta.

Uppenbarligen har inte företaget lyckats lika bra med avvägningen mellan information och reklam som Google gjort. Sökmotorföretaget har ökat reklamutrymmet rejält men detta utan att det påverkat det allt för negativt hos de som söker via denna sökmotor. Kanske är det just för att Facebook upplevs mer ”privat” som man vill ha mer tydlig reklamfri zoon. Oavsett så har Facebook nu tagit till sig kritiken och kommer att från och med 1:a januari 2015 minska annonsutrymmet.

rnn.yqe.