Lager och logistiken därikring kan vara en utmaning för många företag. Valet av lagerlokal påverkas av många olika faktorer och det gäller att veta vad det är man ska tänka på när man söker en.

Behovet av en lagerlokal kan vara mer eller mindre permanent. Ibland kan fallet vara att man hamnat i en väldigt ovanlig situation och bara behöver lagra inventarier eller annat under en kort tid. Som tur är finns det tillfälliga lösningar som klarar av det mesta vad gäller lager och logistik. I dessa tillfällen är utbudet större just eftersom man nog inte behöver tänka lika mycket på det geografiska utan påverkas mer av själva priset.

I de flesta fall är dock lager en betydligt mer central och viktig del i verksamheten. I dessa fall är det geografiska läget många gånger högst avgörande. Men att bara besluta vad som är ”rätt” för företaget kan i sig ta tid att komma fram till. Det kan vara direktförbindelser till stora vägar, var leverantörerna och/eller kunderna finns och även vilken typ av personal som behövs för att ta hand om lagret. Logistikkalkylen som en helhet blir därför av yttersta vikt att ha bra koll på.

Med detta avklarat gäller det sedan att titta på de olika lokalerna som uppfyller kraven på läge och logistik. Detta börjar oftast med utformningen på lokalen. Då lager används för att förvara allt från handplockade varor till stora fordon finns det ju en variation på lagerlokalers dimensioner. Behöver man inte väldigt hög takhöjd kan det ju många gånger vara bortslösade pengar på att att skaffa något större.

Det kan också vara värt att tänka på fastighetsägaren och hur specialiserad de verkligen är på lager och logistik, eller om de bara är någon som äger byggnader som tekniskt sett kan användas som lager. En bra fastighetsägare kan tillföra mycket till hanteringen av en lagerlokal och kan även hjälpa en att hitta nytt om man växer ur det lager man tidigare använt.

rnn.yqe.