Det är idag en tuff kamp bland alla företag på nätet, helst om man ser till internationella nätföretag på den stora globala marknaden. Något som balanserar upp detta är dock den stora kaka som finns att ta av i nästan alla nischer, något som också är anledningen till att så pass många är villiga att blanda sig med i leken.

Handeln ökar årligen

Handeln bland tjänster och produkter på nätet är idag en biljardindustri. Aldrig tidigare har vi handlat så mycket som vi gör just nu online och detta beteende verkar enbart fortsätta att öka från år till år. Detta har i sin tur banat väg för att allt fler företag intresserat sig för att vara synbara på nätet, då det helt enkelt finns stora marknadsandelar att slåss om globalt, till och med inom nischer som räknas som relativt små nationellt och lokalt. Ju större marknad man riktar sig till desto större är dock konkurrensen vilken kanal man än väljer att synas genom, exempelvis via organiska sökningar eller sociala medier.

Enklare nationellt och lokalt

Av den anledningen så väljer många företag att rikta in sig på de nationella eller lokala marknaderna, ofta beroende på ett företags storlek. Är man synbar på nätet lokalt så tenderar man helt enkelt att sälja bättre till fysiska kunder på den ort man befinner sig, och väljer man att försöka ta en bit av kakan på den nationella marknaden så kan man plötsligt börja sälja till människor i andra städer, utan att behöva etablera fysiska butiker på dessa orter.

Störst kaka – mest konkurrens

Det är inte svårt att förstå att den absolut största konkurrensen existerar inom de nischer där också kakan är störst. Här talar vi inte enbart om mängd utan också om vinstmarginal. Segment som mode, casino och elektronik är några utan dessa, men det finns självfallet en hel del fler beroende på hur man väljer att se på saken. Man ska dock vara klart medveten om att dessa nischer är näst intill omöjliga att bryta sig in på globalt, då man helt enkelt slåss mot riktiga jättar som sedan länga mutat in sitt territorium. Med det sagt så är det dock heller inte helt omöjligt, men man ska som sagt vara medveten om att man står inför en väldigt stor utmaning om det är dessa segment och den marknaden som man vill åt.

Yvonne Gustafsson