För dig som driver företag inom industriell målning eller tillverkningsindustri kan en avgörande konkurrensfördel vara innovativa maskiner. Inte sällan kan det finnas många utmaningar med målning. Det kan vara allt från att klara av olika sorters material till att välja rätt mängd av färg. Förr var maskinerna utrustade med system som långt ifrån alltid hade automatisk färgapplicering.

Idag har den tekniska utvecklingen gått i rask takt mot digitaliserade och automatiska färglösningar som dessutom är inbyggda utan krav på manuell hantering. Många av dagens system har kapacitet att mäta både fukt, klimat och temperatur, vilket är en grundläggande förutsättning vid färgapplicering. Det är också avgörande om du behöver hantera ytbeläggning och applicera andra substanser som exempelvis lim.

Satsa på innovativa system

Om du gör rätt investeringar kan du både bli en del av framtiden och dra nytta av alla fördelar som det ger dig. Framförallt handlar det om att spara både tid och pengar genom kostnadseffektiva och innovativa system. De fungerar med hjälp av digitaliserade sensorer som känner av ytbeläggningen och även skicka notiser vid eventuell problematik.

Yvonne Gustafsson