Som man lever kommer man lära sig att oförutsedda utgifter helt enkelt är en del av livet. Efter man drabbats av en eller ett par inser man vikten av planera även för det oförutsedda. Detta handlar inte på några sätt om att försöka säga vad det är som kommer att hända, utan att helt enkelt vara ekonomisk förberedd så man bättre kan hantera fler situationer.

Ett tips man ofta får höra från banker är att helst vill man kunna spara ihop minst två månadslöner och att det huvudsakliga syftet för dessa pengar är att byta ut sådant som går sönder eller bara som trygghet under tider då man inte har lika hög inkomst. I barnfamiljer kan denna buffert även vara till nytta vid skolstart, julafton, födelsedagar och liknande.

Det är dock inte alltid man har möjligheten att spara på detta sätt. Och ibland kan ju utgifterna vara större än man kanske kan hantera. Vet man att man har möjligheten att ligga ute med dessa pengar inom kort kan man alltid titta på snabblån som ett alternativ. Snabblån behöver inte leda till skuldsättning om man har insikt i sin egen ekonomi och kan räkna på hur snabbt man sedan kan betala tillbaka det.

Det viktiga i detta är hur man tittar på sparpengarna. Det kan vara en idé att skapa ett separat sparkonto för att ha en buffert. Man ska inte titta på pengarna och tänka sig allt man kan spendera dem på. De är där för det man måste spendera pengarna på utanför de normala utgifterna man har från månad till månad. Kan man göra detta kommer man att tacka sig själv nästa gång man stöter på en oförutsedd utgift.

rnn.yqe.