Bland det mesta kostsamma och problematiska som finns för ett företag är att ständigt brottas med bortfall i arbetsstyrkan på grund av att personalen helt enkelt inte mår bra och tvingas sjukskriva sig. Företaget drabbas av en direkt kostnad sett till sjuklön men tappar även allt det som den anställda hade kunnat tillföra på företaget om individen istället varit frisk. Detta är någonting som är svårt att mäta, men det kan till exempel vara så att företaget går miste om en idé som hade kunnat optimera stora delar av verksamheten eller något annat av stort värde.

Det är med andra ord värdefullt för ett företag att investera i sin personals välmående och detta kan och bör självfallet göras på en rad olika sätt beroende på vilket typ av verksamhet som bedrivs. Personal som arbetar i kontorsmiljö tenderar bland annat att sitta alldeles för mycket och då kan produkter för att ändra arbetsställning göra underverk för kroppen och säkerställa att den håller sig frisk och pigg i en helt annan uträckning.

Vare sig din personal är aktiv eller inte i arbetet så finns det mycket att vinna på att erbjuda dem någon form av lösning för friskvård. Den personal som dagligen lyfter tungt mår bra av att komplettera enformiga rörelser med annan form av träning för att inte dra på sig skador och de som är mestadels stillasittande kommer att bli mycket mer alerta i huvudet av att röra på sig och även mycket friskare och starkare i kroppen. Det är helt enkelt en vinn vinn situation där ni drar nytta av varandra och där du som arbetsgivare tjänar på att ta ansvar.

Belysning är en annan sak som ofta är undermålig på en arbetsplats. Dålig belysning kan leda till en rad olika negativa saker så som trötthet, försämrad syn, etc. Att säkerställa att läget inte är kritiskt i dina lokaler är något som kan göra mycket både för både personalen och därigenom även för verksamheten i stort.

rnn.yqe.