Att investera i och köpa fastigheter är något fler och fler funderar på i dagsläget. Som många säkert vet vill man ju inte ha alla sina ägg i en enda korg, som ordstävet råder oss att undvika. Och fastigheter är en av de klassiska investeringarna som länge funnits tillgänglig.

Det första man kan varna om är att det kräver nästan alltid en riktigt stor kontantinsats för att köpa en fastighet. Detta är anledningen till varför investering i fastigheter inte är något som gemene man brukar göra. Har man dessutom planen att erbjuda lägenheter som bostadsrätter kan man behöva bilda en bostadsrättsförening.

Detta innebär ju dock en helt ny nivå av involvering och engagemang. Man kommer behöva hantera många olika aspekter av sin investering och helt plötsligt har man en heltidstjänst som behöver göras. Man kommer troligtvis förr eller senare hamn i tvister med bostadsrättsägare och kan behöva experthjälp för att lösa dessa.

Men även om man går denna väg eller betydligt mindre involvering är avkastningen på fastigheter relativt regelbundet och riskerna är ganska väl justerade. En investering i fastigheter är dessutom belåningsbar till ganska hög grad. Ofta upp till 75%. Det är även en bra investering om man ser på det långsiktigt och det finns nästan alltid möjligheter att skala upp investeringen om man vill det.

Tittar man på några av de mer negativa aspekterna med att investera i fastigheter kan man till att börja med titta på läget för en fastighet. Många gånger är detta mycket viktigt och två fastigheter som är nästan identiska förutom just läget kan ha mycket olika värde. Avsaknaden av en gemensam handelsplats gör dessutom detta till större problem där köpare måste lägga ned tid och energi på att undersöka och bedöma värdet innan man går vidare med investering.

Hur för- och nackdelarna ställs mot varandra är nog mer eller mindre upp till var och en av avgöra. Kan man lägga ned tid på att förstå och bedöma marknaden har man i alla fall betydligt bättre förutsättningar för att göra goda investeringar i fastigheter. Med ny teknologi och idéer finns det även de som erbjuder investering i fastigheter via crowdfunding.

rnn.yqe.