När man har ett företag så vill man att det ska gå bra och kunna konkurrera med andra företag. För att uppnå det målet så krävs att man når ut till de kunder som finns på marknaden, att kunderna blir nöjda och att man tar tillvara på medarbetarnas fulla potential. För att ta reda på om man har lyckats med det så kan man göra olika sorters undersökningar.

Typ av undersökning

När man ska göra en undersökning så är det viktigt att utforma den efter företaget så att man får svar på de frågor som verkligen är viktiga. Till exempel så är det antagligen inte lika viktigt att kunderna vet var ni ligger om det är en butik som enbart säljer via internet som det skulle vara om eran huvudsakliga försäljning skedde i en lokal butik. Tänk efter vad det är ni behöver veta och hur ni ska formulera er för att få ut så mycket som möjligt av undersökningen.

Det finns olika metoder för att göra undersökningar och ofta så kan man använda en sorts metod som bas för hur man ska utforma en annan sorts undersökning. När man vet vad det är som man behöver undersöka så väljer man vilken metod man vill börja med:  kvalitativ eller en kvantitativ metod.

  • En kvantitativ undersökning gör man när man vill ha svar på mer precisa frågor som till exempel hur många, när eller vad. Man använder sig ofta av enkäter på olika sätt som via nätet, via brev eller genom en intervju utformad som en enkät.
  • Vid en kvalitativ undersökning så är det ofta frågan varför som man vill ha svar på. Eftersom det finns så många olika svar och de ofta kan vara sådant som man själv inte har tänkt på så krävs det andra metoder än vid en kvantitativ undersökning. De metoder som används kan till exempel vara djupare intervjuer eller observationsstudier.

 

enkät_355312487

 

Efter att informationen har samlats in så ska den analyseras så att man kan se vad man har för resultat och hur man kan använda resultatet i sin verksamhet. Sedan kan man ta beslut och göra förändringar blir hållbarare eftersom de är baserade på fakta.

Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska utforma sin undersökning och ibland så kan det kännas som om det inte finns tid, då kan det vara bra att låta någon annan hjälpa till med undersökningen. Kom ihåg att undersökningar hjälper er att bli ett framgångsrikt företaget där medarbetare trivs och arbetar tillsammans för att ge bra varor och tjänster till nöjda kunder.

rnn.yqe.