Sjukdom och skador är något man kommer att se drabba sina anställda och medan majoriteten av fallen är relativt korta måste man förbereda sig för hur man hantera situationen när någon drabbas av något mer långvarigt.

Den första dagen av alla sjukskrivningar, oavsett anledning, är en karensdag. Som arbetsgivare behöver man inte betala ut sjuklön för denna dag, men från dag 2 till och med dag 14 betalar man ut sjuklön (80% av den anställdes lön). Och man betalar så klart endast ut lön för de dagar som den anställde skulle jobba.

Men från och med dag 8 krävs ett läkarintyg för att få fortsatt sjuklön. Om den anställde fortsätter vara sjuk efter dag 14 anmäler man detta till Försäkringskassan och de tar då över betalning av sjuklönen.

En anställd som kommer tillbaka till arbetet efter sjukdom men sedan blir sjuk igen inom fem kalenderdagar påbörjar inte en ny sjuklöneperiod. Detta är oavsett om det är samma sjukdom som tidigare eller något nytt drabbar denne. Eftersom ingen ny sjukdomsperiod påbörjats drabbas den anställde inte av en ny karensdag heller.

Förutom det ekonomiska är det bra att som arbetsgivare även tänka på hur verksamheten blir påverkad av långtidssjukskrivningar. Om arbetsbördan blir för hög för personer i närheten av den som sjukskrivit sig är det bäst att försöka hyra in någon tillfälligt. I de värsta fall är den någon i en ledande position som blir drabbad av sjukdom och frånvarande. Men som tur finns det även företag som Brightmill som kan tillhandahålla erfarna interimschefer inom många olika områden och branscher.

Det är sedan arbetsgivarens ansvar att se till att den anställde kan komma tillbaka till arbetet. Under vissa omständigheter kan Försäkringskassan hjälpa till i detta skede. Om det dock blir uppenbart att den anställde inte kan komma tillbaka till arbetet på grund av sjukdomen, trots eventuell rehabilitering och omplacering kan man skriftligen ge besked om att den anställde får lämna sin position. Men endast efter denne fått rätt till hel sjukersättning utan tidsbegränsning.

rnn.yqe.