I takt med ökad medvetenhet om miljö- och hållbarhetsfrågor har många företag börjat söka efter sätt att minska sin miljöpåverkan. Ett sätt att göra detta är genom att införa automatisk etikettering i lagerhanteringen. Genom att minska mängden onödig förpackning och reducera avfallsmängder kan automatisk etikettering bidra till en mer hållbar lagerhantering.

Fördelar med automatisk etikettering

Automatisk etikettering innebär att pallen märks med en etikett direkt vid produktionslinjen eller direkt när varorna anländer till lagerlokalen. Etiketteringen sker automatiskt och kräver minimal manuell hantering. Fördelarna med detta är många, bland annat:

  • Minskad mängd onödig förpackning: Med automatisk etikettering kan man undvika onödiga ytterförpackningar och istället märka varorna direkt på pallen. Detta minskar mängden förpackningsmaterial och minskar därmed också avfallsmängderna.

  • Ökad effektivitet: Automatisk etikettering innebär att etiketteringen går snabbare och kräver mindre manuell hantering. Detta kan öka effektiviteten i lagerhanteringsprocessen och minska risken för felhantering.

  • Bättre spårbarhet: Genom att märka varorna direkt på pallen kan man öka spårbarheten och minska risken för felaktig hantering. Detta kan bidra till ökad kvalitet och säkerhet i lagerhanteringsprocessen.

Automatisk etiketteringssystem

Det finns olika typer av automatiska etiketteringssystem som kan användas för att märka varorna direkt på pallen. Här är några exempel:

  • Print and apply-system: Print and apply-system innebär att en etikett skrivs ut och automatiskt appliceras på pallen. Detta kan ske direkt vid produktionslinjen eller när varorna anländer till lagerlokalen.

  • Etikettapplicerare: Etikettapplicerare kan användas för att automatiskt applicera etiketter på pallen. Appliceraren placerar etiketten på rätt position på pallen och kan sedan skanna och läsa av informationen på etiketten.

  • RFID-system: RFID-system använder radioteknik för att identifiera och spåra pallen genom hela lagerhanteringsprocessen. Etiketterna är utrustade med en RFID-tagg som kan läsas av av olika typer av läsare.

Sammanfattning

Automatisk etikettering kan vara ett viktigt steg mot ökad hållbarhet i lagerhantering. Genom att minska mängden onödig förpackning och reducera avfallsmängder kan man bidra till en mer miljövänlig verksamhet samtidigt som man ökar effektiviteten och spårbarheten i lagerhanteringsprocessen. Det finns olika typer av automatiska etiketteringssystem att välja mellan, beroende på verksamhetens behov och kapacitet. Print and apply-system, etikettapplicerare och RFID-system är några exempel på system som kan användas för att märka varorna direkt på pallen.

Genom att implementera automatisk etikettering kan företag minska sin miljöpåverkan samtidigt som de ökar effektiviteten och spårbarheten i lagerhanteringsprocessen. Det är en investering som kan ge betydande kostnadsbesparingar på lång sikt och samtidigt bidra till en mer hållbar verksamhet.

Yvonne Gustafsson