Något av det viktigaste resurserna ett företag har är sina anställda. Samtidigt så är det inte alltid lätt att hitta de som passar både för yrket men också i företaget. Det gäller att kunna ge och ta som anställd och företag. Det perfekta arbetslaget kan vara svårt att hitta men man kan i alla fall arbeta på det och försöka.

Att hitta rätt personal för en anställning kan verkligen vara en utmaning för företaget. Det är en stor investering som görs när det anställs en person och det är viktigt att det fungerar från båda håll. Vanligtvis så får man en provanställning på 3-6 månader för att kunna avgöra om som anställd att man är rätt person på rätt plats men också för företaget att avgöra om det är en person som kan tillföra något och får en fortsatt anställning.

Det är viktigt att man kommunicerar med den som man provanställer om det fungerar som det ska. Det är också viktigt att man kollar upp med resterande arbetslag vad dessa tycker om den som provanställts. Fungerar det i arbetslaget och i den miljön, frågor som bör ställas är om det fungerar socialt och hur arbete fungerar. Två viktiga saker i ett arbetslag. Skulle den sociala biten saknas så blir hela arbetslaget lidande.

rnn.yqe.